aconcagua nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aconcagua nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aconcagua giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aconcagua.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aconcagua

    the highest mountain in the western hemisphere; located in the Andes in western Argentina (22,834 feet high)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).