acnode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acnode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acnode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acnode.

Từ điển Anh Việt

  • acnode

    (hình học) điểm cô lập (của đường cong)