acidimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidimeter.

Từ điển Anh Việt

 • acidimeter

  /,æsi'dimitə/

  * danh từ

  cái đo axit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acidimeter

  * kinh tế

  tỷ trọng kế axit

  * kỹ thuật

  acid kế

  axit kế

  cơ khí & công trình:

  cái đo axit

  điện:

  tỉ trọng kế axit