acholia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acholia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acholia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acholia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acholia

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng thiếu mật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acholia

  a condition in which little or no bile is secreted or the flow of bile into the digestive tract is obstructed

  Synonyms: cholestasis