achiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achiness.

Từ điển Anh Việt

  • achiness

    xem achy