achillobursiti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achillobursiti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achillobursiti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achillobursiti.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achillobursiti

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm bao gân gót