achillestendon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achillestendon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achillestendon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achillestendon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achillestendon

    * kỹ thuật

    y học:

    gân gót Achilles (gân của cơ bắp chân phía sau mắt cá chân)