achilles' tendon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achilles' tendon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achilles' tendon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achilles' tendon.

Từ điển Anh Việt

  • achilles' tendon

    (giải) gân gót