acheless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acheless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acheless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acheless.

Từ điển Anh Việt

  • acheless

    * tính từ

    không đau đớn, không đau xót