acetonemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetonemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetonemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetonemia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acetonemia

    Similar:

    ketonemia: an abnormal increase of ketone bodies in the blood as in diabetes mellitus

    Synonyms: ketosis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).