acetin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetin

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    axetin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acetin

    any of three liquid acetates that are formed when acetic acid and glycerin are heated together