acephalous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acephalous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acephalous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acephalous.

Từ điển Anh Việt

 • acephalous

  /ə'sefələs/

  * tính từ

  không có đầu

  không có tướng, không có người cầm đầu; không chịu nhận ai là người cầm đầu

  (thông tục) cụt đầu, bị chặt ngọn

  thiếu âm đầu (câu thơ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acephalous

  lacking a head or a clearly defined head

  acephalous worms