accursedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accursedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accursedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accursedly.

Từ điển Anh Việt

  • accursedly

    xem accursed