accommodation-ladder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accommodation-ladder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accommodation-ladder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accommodation-ladder.

Từ điển Anh Việt

  • accommodation-ladder

    /ə,kɔmə'deiʃn-,lædə/

    ,lædə/

    * danh từ

    (hàng hải) thang, thang dây (ở bên sườn tàu thuỷ để lên xuống các xuồng nhỏ)