acaleph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acaleph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acaleph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acaleph.

Từ điển Anh Việt

  • acaleph

    /'ækəlef/

    * danh từ

    loài sứa