acadian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acadian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acadian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acadian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acadian

    an early French settler in the Maritimes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).