academese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

academese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm academese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của academese.

Từ điển Anh Việt

  • academese

    * danh từ

    phong cách hàn lâm viện