ac-cut quartz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac-cut quartz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac-cut quartz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac-cut quartz.

Từ điển Anh Việt

  • AC-cut quartz

    (Tech) thạch anh kiểu cắt AC