abysopelagic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abysopelagic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abysopelagic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abysopelagic.

Từ điển Anh Việt

  • abysopelagic

    * tính từ

    thuộc vùng khơi- sâu thẳm