abtruse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abtruse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abtruse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abtruse.

Từ điển Anh Việt

  • abtruse

    * tính từ

    khó hiểu