absurdly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absurdly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absurdly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absurdly.

Từ điển Anh Việt

 • absurdly

  * phó từ

  vô lý

  ngớ ngẩn, lố bịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absurdly

  in an absurd manner or to an absurd degree

  an absurdly rich young woman