abstrahent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstrahent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstrahent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstrahent.

Từ điển Anh Việt

  • abstrahent

    * tính từ

    trừu tượng, khó hiểu