abstersion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstersion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstersion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstersion.

Từ điển Anh Việt

  • abstersion

    /əb'stə:ʃn/

    * danh từ

    sự tẩy sạch, sự làm sạch