absonant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absonant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absonant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absonant.

Từ điển Anh Việt

 • absonant

  /'æbsənənt/

  * tính từ

  không hợp điệu, không hoà hợp

  (+ to, from) không hợp với, trái với

  không hợp lý