absolutary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutary.

Từ điển Anh Việt

  • absolutary

    * tính từ

    xá tội; tha tội