abscisse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abscisse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abscisse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abscisse.

Từ điển Anh Việt

  • abscisse

    /æb'sis/

    * danh từ, số nhiều abscisses

    (như) absciss