abrego nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrego nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrego giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrego.

Từ điển Anh Việt

  • abrego

    * danh từ

    (động vật) cá ngừ vây dài