abrasivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrasivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrasivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrasivity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abrasivity

  * kỹ thuật

  ăn mòn

  bào mòn

  xây dựng:

  độ mài mòn

  tính mài mòn