aboriginality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aboriginality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aboriginality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aboriginality.

Từ điển Anh Việt

  • aboriginality

    * danh từ

    đặc điểm nguyên sơ

    tính thuần phát