abnormity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abnormity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abnormity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abnormity.

Từ điển Anh Việt

  • abnormity

    /æb'nɔ:məlsi/ (abnormality) /æbnɔ:'mæliti/ (abnormity) /æb'nɔ:miti/

    * danh từ

    sự không bình thường, sự khác thường; sự dị thường

    vật kỳ quái, quái vật