ablush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ablush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ablush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ablush.

Từ điển Anh Việt

  • ablush

    /ə'blʌʃ/

    * tính từ & phó từ

    thẹn đỏ mặt