ablins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ablins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ablins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ablins.

Từ điển Anh Việt

  • ablins

    /'eibliɳz/ (ablins) /'eiblinz/

    * phó từ

    (Ê-cốt) có lẽ, có thể