ablings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ablings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ablings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ablings.

Từ điển Anh Việt

  • ablings

    /'eibliɳz/ (ablins) /'eiblinz/

    * phó từ

    (Ê-cốt) có lẽ, có thể