abilene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abilene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abilene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abilene.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abilene

    a city in central Texas

    a town in central Kansas to the west of Topeka; home of Dwight D. Eisenhower

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).