abigail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abigail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abigail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abigail.

Từ điển Anh Việt

  • abigail

    /'æbigeil/

    * danh từ

    thị tỳ, nữ tỳ