abietene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abietene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abietene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abietene.

Từ điển Anh Việt

  • abietene

    /'æbiəti:n/

    * danh từ

    (hoá học) Abietin