abidjan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abidjan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abidjan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abidjan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abidjan

    city recognized by the United States as the capital of the Ivory Coast; largest city of the Ivory Coast

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).