abider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abider.

Từ điển Anh Việt

  • abider

    xem abide