abenaki nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abenaki nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abenaki giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abenaki.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abenaki

    Similar:

    abnaki: a member of the Algonquian people of Maine and southern Quebec

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).