abaddon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abaddon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abaddon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abaddon.

Từ điển Anh Việt

  • abaddon

    /ə'bædən/

    * danh từ

    âm ti, địa ngục

    con quỷ