abaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abaction.

Từ điển Anh Việt

  • abaction

    * danh từ

    (từ pháp) việc gia súc bị bắt trộm