aasvogel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aasvogel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aasvogel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aasvogel.

Từ điển Anh Việt

  • aasvogel

    /'ɑ:sfougəl/

    * danh từ

    (động vật học) con kên kên (Nam Phi)