aacm2 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aacm2 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aacm2 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aacm2.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aacm2

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    abampe centimét vuông