aa-one nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aa-one nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aa-one giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aa-one.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aa-one

    * kinh tế

    chất lượng cao