a-pylon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-pylon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-pylon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-pylon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-pylon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp hình chữ A