a-pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-pole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột chữ A