'tec nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

'tec nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm 'tec giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của 'tec.

Từ điển Anh Việt

  • 'tec

    xem tec