người ngu ngốc trong Tiếng Anh là gì?

người ngu ngốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ngu ngốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ngu ngốc

    * dtừ

    fat-head, cretin, goon, log-head, green-horn, chuckle-head, feather-head, blunderhead