the budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

the budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm the budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của the budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • the budget

    * kinh tế

    dự án ngân sách (ở Anh)