test piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test piece

  * kỹ thuật

  mẫu thí nghiệm

  mẫu thử

  hóa học & vật liệu:

  vật thí nghiệm